ثبت اطلاعات متقاضی

 
لطفا نوع ورودی خود را مشخص نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید


لطفا کد ملی خود را وارد نماییدInvalid format. کد ملی 10 رقم است کد ملی بیش از 10 رقم نیست


تاریخ تولد :


شماره همراه خود را وارد نماییدInvalid format. شماره همراه 11 رقم است شماره همراه بیش از 11 رقم نیست!
لطفا آدرس دقیق پستی را وارد نمایید


لطفا کد پستی خود را وارد نماییدInvalid format.کد پستی 10 رقم استکد پستی بیش از 10 رقم نیست


باشگاه بانک ملت


نمایندگان فروش


اشتراک رایگان


فعال سازی


خرید اشتراک

*کاربر گرامی با تشکر از انتخاب شما برای خرید کارت اشتراک امداد خودرو کانون جهانگردی
*لطفا اطلاعات خود را کامل و درست پر نمایید.
*به درخواست های با اطلاعات ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*پس از پایان خرید و دریافت کد رهگیری خرید میتوانید از مراحل صدور و ارسال کارت اشتراک خود با خبر شوید
*دریافت کد رهگیری خرید به منزله اشتراک امداد خودرو نمیباشد.
*ارسال کارت برای مشترکین تهران و شهرستان ها بین 3 الی 7 روز میباشد.